‘Groen manifest is irrationele luchtfietserij’

Dinsdagavond zat ik rustig te zappen tijdens het eten, toen ik plots werd verrast toen ik onze voorzitter Rutger de Ridder zag zitten in het publiek van De Wereld Draait Door. Vaak zap ik het liefst zo snel mogelijk langs dit programma. Na toch maar te blijven hangen, kwam ik erachter waarom hij hier zat. Hij had samen met de meeste andere PJO’s een Groen Manifest ondertekend.

Als Delfts aspirant-ingenieur ben ik erg geïnteresseerd in energie- en klimaatbeleid en het ‘duurzamer’ maken van de samenleving. Dit betreft soms ingewikkelde vraagstukken, die niet met simpele maatregelen opgelost kunnen worden. Daarom vind ik dit manifest een aanfluiting, gezien dit manifest de ratio compleet verliest, en een retoriek omarmt die we alleen gewend zijn van klimaatactivisten als DWARS.

Nederland koploper duurzaamheid

Het beleid van het kabinet zal erop zijn gericht dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden, die er op neerkomen dat de temperatuurstijging van de atmosfeer deze eeuw beperkt moet blijven tot minder dan twee graden Celsius. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen nemen.

Allereerst vind ik dit punt vrij wazig geformuleerd: gaat het nou om het uitvoeren van het Akkoord van Parijs of om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid? Een gemaakte internationale afspraak nakomen, spreekt namelijk voor zich. Het huidige kabinet heeft hier al voldoende stappen voor gezet door de CO2-uitstoot terug te dringen met gebruik van zogenaamde SDE+-subsidies. Alleen deze subsidies kostten vorig jaar al negen miljard euro1, oftewel zo’n €1100,- per huishouden per jaar.2 Hiermee wordt niet alleen wind- en zonne-energie gestimuleerd, maar ook wordt met biomassabijstook gezorgd dat de netto CO2-uitstoot van kolencentrales sterk afneemt. Het is voor de leveringszekerheid van ons net cruciaal dat deze centrales voorlopig open blijven.

‘Behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid’ vind ik sympathiek klinken, maar ik ruik ook de geur van geldverspilling. Innovatie vindt plaats op universiteiten en bij bedrijven, maar ik ben absoluut geen voorstander van nog meer subsidies, gezien de kosten van deze subsidies uiteindelijk op het bord van de belastingbetaler komen.

De vervuiler betaalt

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal uitgangspunt zijn van het kabinetsbeleid. Daardoor wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de industrie, wat een voorwaarde is voor succesvolle innovatie op het gebied van duurzame productie.

Dit principe is in zijn geheel al ingevoerd en moet zeker niet versterkt worden. Particulieren betalen al torenhoge accijnzen en de industrie valt grotendeels onder het Europese emissierechtensysteem. Waar dit punt indirect op aanstuurt is een belasting op alles wat leuk is: autorijden en vliegen wordt duurder, vlees onbetaalbaar, en lever je plezierjacht ook maar in. De hardwerkende forens wordt het meest gestraft.

Als de industrie nog meer wordt belast, zal dit leiden tot een vlucht van energie-intensieve bedrijven, waarbij veel werkgelegenheid verloren gaat. Er wordt echter geen gram minder uitgestoten. Kijk bijvoorbeeld naar hoe moeilijk de hypermoderne staalfabriek in IJmuiden het al heeft. Een sluiting zou tienduizenden banen kosten en de productie zou zich verplaatsen naar vuilere fabrieken in Frankrijk en China.3

Kwaliteit van de aarde

Het kabinet zal iedere maatregel toetsen aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de toekomst.

Dit is echt het toppunt van krankzinnigheid. Voor infrastructuurprojecten bestaat al een maatschappelijke kosten-bastenanalyse (MKBA). Voor veel sectoren is een milieueffectrapportage (MER) al verplicht. Hierin wordt opgeroepen tot het toetsen van elke maatregel, dus schijnbaar ook dingen als het afschaffen van de basisbeurs, de verkoop van het Holland Casino en het verhogen van het defensiebudget. Kortom, het klinkt sympathiek, maar het is volslagen idioot en het zorgt voor een stormvloed aan bureaucratie.

Minder belasting

Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.

Hier valt de oproep om ‘het’ in internationaal verband te regelen in ieder geval mee. Nederland moet niet het braafste jongetje van de klas willen zijn met een exodus van bedrijven als gevolg. Dit neemt niet weg dat gelijkstelling van belasting een utopie is, een die nooit werkelijkheid zal worden. Ook zal hoog van de toren blazen door het kabinet schrik aanjagen bij bedrijven die hier gevestigd zijn, wat ons vestigingsklimaat niet ten goede komt en dus werkgelegenheid kan kosten. Effectiever is het om simpelweg te pleiten voor een verlaging van de belastingen op het MKB.

Menselijke maat

Bij het realiseren van bovenstaande maatregelen zal voor het kabinet de menselijke maat norm zijn in wetgeving, regelgeving en beleid.

Dit punt is zeer vaag omschreven. Wat is precies een menselijke maat, hoe is dat te meten? Dit klinkt meer als een opvulling van het manifest, dan als een concreet doel waar naar toe gewerkt kan worden.

Irrationele luchtfietserij

Het klimaat verandert, dat zullen weinigen ontkennen. Maar, zoals Nederland al eeuwen doet, moeten we ons hier op aanpassen, onder andere door innovatief waterbeheer en innovatie van gewassen. Het is naïef om te denken dat Nederland het klimaat kan beïnvloeden met de vermindering van onze 0,47% van de mondiale CO2-uitstoot.4 Doordat dit ‘groene manifest’ vol ineffectieve maatregelen zit, die de Nederlandse werkgelegenheid alleen maar schade zullen toebrengen zonder dat het klimaat gespaard wordt, kan ik niet anders concluderen dat dit manifest irrationele luchtfietserij is.

Waarom de JOVD dit manifest ondertekend heeft is mij een raadsel. Is het onwetendheid over de complexiteit van energie- en klimaatsystemen? Probeert het Hoofdbestuur een ‘groener’ imago te creëren door dit soort activistische teksten te ondersteunen? Of is Rutger verleid door een GroenLinks-meisje? Als liberaal kan ik verdere verhogingen van energie- en autobelastingen niet uitleggen aan hardwerkende Nederlanders. Ik kijk uit naar een reactie van ons hoofdbestuur.

  1. Rijksoverheid. Kamerbrief Stand van zaken hernieuwbare energieproductie. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/27/kamerbrief-stand-van-zaken-hernieuwbare-energieproductie
  2.  Centraal Bureau voor de Statistiek. Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari. http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=71486ned&d1=0-2,23-26&d2=0&d3=0,5-16&d4=(l-1)-l&hd=090402-0910&hdr=t,g3&stb=g1,g2
  3.  Financieel Dagblad. ‘Overheid moet staalindustrie voor Nederland behouden’. https://fd.nl/ondernemen/1165733/overheid-moet-staalindustrie-voor-nederland-behouden
  4.  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Trends in Global CO2 Emissons: 2016 Report. Pagina 45. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2016-trends-in-global-co2-emissions-2016-report-103425.pdf

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.