Redactie

Hoofdredacteur
Floris Kooiman

Adjunct-hoofdredacteur
Martijn Brands

Eindredacteuren
Melle Berg, Susan Drenth, Ian van Loon en Wim Hermans

Redactie
Rik Kranendonk, Lola de Grunt, Floris Roggekamp, Jari Luca, Dirk Oostra

Voor contact met de redactie: mail naar eindredactie@jovd.nl