Persoonlijke titel

Niet genoeg kan benadrukt worden dat standpunten geuit op dit weblog standpunten van individuen zijn en dat deze niet per definitie het standpunt van de vereniging bevatten. Sterker nog, meer dan eens zal het standpunt hier geuit in strijd zijn met dat van de vereniging. Een officieel verenigingsstandpunt komt tot stand middels een vastlegging in het politiek kernpuntenprogramma, of middels een motie of resolutie. Op basis van de voorbereiding van de werkgroep, neemt de Algemene Vergadering hier vervolgens een besluit over.

De redactie, noch de vereniging, aanvaardt enkele verantwoordelijkheid voor de hier gedane uitingen. Dit weblog is bedoeld om politieke discussie te kunnen voeren, zonder dat voor mensen de verwachting wordt gewekt dat dit om JOVD-standpunten zou gaan. In beginsel mag alles gepubliceerd worden op dit weblog, tenzij het in strijd is met de  Nederlandse wet, of in strijd met de openbare orde of de goede zeden, maar als gezegd aanvaardt de redactie geen verantwoordelijkheid voor de hier gedane uitlatingen en beoogt zij niet meer dan een goede en zuivere discussie te faciliteren.